วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

ปีใหม่คับ

หวังอะไรได้ดั่งที่วาดหวัง
ขอพลังจงอยู่คู่เสมอ
ให้ก้าวมั่นสิ่งใดสมใจเธอ
มีความสุขอยู่เสมอ..ทุกคืนวัน